JASIS 2018 総出展社数・総出展小間数

※(  )内は昨年度実績

総出展社数 494社 (506社) 総出展小間数 1,462小間 (1,478小間 )

JASIS 2018 来場者数・聴講者数

来場者数

火曜日
(コンファレンスのみ開催)
149名(194名)
水曜日
(展示会初日)
7,663名(8,219名)
木曜日
(展示会2日目)
8,024名(8,291名)
金曜日
(展示会3日目)
7,861名(8,152名)
合計 23,697名(24,856名)

確定値です。(9月27日)

新技術説明会 聴講者数

水曜日 4,758名(4,511名)
木曜日 5,263名(5,583名)
金曜日 5,996名(5,907名)
合計 16,017名(16,001名)
ページトップ