JASIS 2018 総出展社数・総出展小間数

※(  )内は昨年度実績

総出展社数 494社 (506社) 総出展小間数 1,462小間 (1,478小間 )

JASIS 2018 来場者数・聴講者数

来場者数

火曜日
(コンファレンスのみ開催)
149名(194名)
水曜日
(展示会初日)
7,663名(8,219名)
木曜日
(展示会2日目)
8,024名(8,291名)
金曜日
(展示会3日目)
7,861名(8,152名)
合計 23,697名(24,856名)

確定値です。(9月27日)

新技術説明会 聴講者数

水曜日 4,758名(4,511名)
木曜日 5,263名(5,583名)
金曜日 5,996名(5,907名)
合計 16,017名(16,001名)
2018 結果報告書はこちら
ページトップ