JASIS 2019 総出展社数・総出展小間数

※(  )内は昨年度実績

総出展社数 478社 (494社) 総出展小間数 1,423小間 (1,462小間 )

JASIS 2019 来場者数・聴講者数

来場者数

火曜日
(コンファレンスのみ開催)
142名(149名)
水曜日
(展示会初日)
8,003名(7,663名)
木曜日
(展示会2日目)
7,560名(8,024名)
金曜日
(展示会3日目)
7,704名(7,861名)
合計 23,409名(23,697名)

新技術説明会 聴講者数

水曜日 5,160名(4,758名)
木曜日 5,372名(5,263名)
金曜日 5,312名(5,996名)
合計 15,844名(16,017名)
ページトップ